Nabízíme záruční opravy, pozáruční opravy, výměny LCD bez ztráty záruky a využití služby Apple Exchange.
iPhone SE, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XZáruční opravy

Záruční opravy jsou ty, na které se vztahuje Apple limited warranty nebo jedna z rozšířených záruk nabízených autorizovanými distributory Apple. Pro uznání záruky je třeba doložit platný záruční list, který musí obsahovat razítko prodejce s podpisem, SN přístroje a vyznačenou dobu záruční lhůty. V případě reklamací příslušenství může sloužit jako záruční doklad faktura, případně paragon.

Na přístroje zakoupené v zahraničí poskytuje Apple celosvětově roční záruku. Pro uznání záruky stačí přinést přístroj do servisu, platnost záruky ověří servisní technik v informačním systému Apple podle sériového čísla přístroje.
Pozáruční opravy Apple

Nabízíme pozáruční opravy pro všechny přístroje společnosti Apple.

Pro tyto opravy používáme originální díly Apple, popřípadě nabízíme možnost použití dílu třetích stran.

Výměna LCD, oprava dobíjení, výměna baterie, výměna kamery, výměna sluchátka, výměna reproduktoru, výměna vibrační jednotky.

Provádíme čištění AirPods sluchátek.Autorizované výměny displeje bez ztráty záruky

Jedná se o zprostředkování autorizované opravy výměnou displeje přímo u výrobce. Servis výrobce provádějíci tuto opravu nesídlí na území ČR. Obvyklá doba této opravy je 5-8 pracovních dní. Poškozený díl výrobce nevrací.
O možnosti provedení tohoto typu opravy rozhoduje v první fázi technik v naší společnosti. Ve druhé fázi tento úkon schvaluje technik výrobce. V obou fázích může dojít k zamítnutí* tohoto typu opravy a nabídce opravy způsobem dle tabulky "Placený exchange program iPhone".

*Zamítnutí může souviset s dalším mechanickým či jiným poškozením nebo modifikací přístroje, který znemožňuje provedení tohoto způsobu opravy.

Tento typ opravy nabízíme pro tyto modely:
iPhone SE, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X