Oprava poštou

V případě, že potřebujete opravit zařízení, ale naši prodejnu máte daleko, nabízíme možnost nám zařízení zaslat poštou.

Pro zrealizování této opravy Vám stačí splnit tyto kroky:

Kontaktujte nás na telefonním čísle 602 30 60 90.

Postup opravy s Vámi prodiskutujeme a budete seznámeni s cenovou kalkulací.
Zašlete nám zařízení poštou na adresu:

Amobil s.r.o. 

Sady Pětatřicátníků 10

301 00

Plzeň

Do zásilky přiložte průvodní dopis se zpáteční adresou a kontaktem.
Posledním krokem je převzetí vyřízené opravy.
Ty posíláme zpět na dobírku za využití služeb České pošty.
Zařízení při převzetí i před odesláním fotíme a snímky umisťujeme do systému oprav, ke kterému má zákazník po vyplnění objednávkového formuláře přístup. V tomto systému zároveň klient může sledovat kompletní průběh opravy a komunikovat přímo s technikem, který danou opravu provádí.